Projecten

Contact

Veronica Frenks
Marnixplein 14
4386 AB  Vlissingen
+316 47 49 91 94
veronica@frenks.com

Zeeland/Vlaanderen, 27 augustus 2013

Jetty komt er aan

Het verhaal van de hoogaars Jetty is het verhaal van een schip en zijn bemanning gedurende een eeuw en is geschreven door Veronica Frenks en Peter Hamer. Het boek gaat over het leven aan boord en over het water, over nut en noodzaak, over ambitie en over plezier. Dit boek verschijnt oktober 2013 en wordt uitgegeven door de Historische Scheepswerf C.A. Meerman.

De pleziervaart op de Zeeuwse wateren kenmerkt zich de laatste honderd jaar door grote politieke en maatschappelijke veranderingen. Twee wereldoorlogen, de financiële crisis van de dertiger jaren en de popularisering van het zeilen hebben grote invloed gehad op deze tak van sport.
Het hoogaarsjacht Jetty, gebouwd in 1913 als vissersschip op een Zeeuws-Vlaamse werf, is honderd jaar lang getuige geweest van deze ontwikkelingen. Het is een zeldzame representant van de grote groep werkschepen die, ten behoeve van de zakelijke elite rond de vorige eeuwwisseling, werden omgebouwd tot heren- en wedstrijdjacht.
Dit boek beschrijft die ontwikkelingen en de families die bewerkstelligden dat de Jetty vandaag nog steeds vaart en wedstrijden wint. Het hoopt daarmee bij te dragen aan de kennis van de geschiedenis en aan de instandhouding van ons varend erfgoed.